Balitang Balita Blog nearing 100,000 views. Thank you to Filipinos at home and abroad, Philippines 49,133 United States 13,469 Saudi Arabia 4,343 United Arab Emirates 2,815 Canada 2,789 Qatar 1,082 Singapore 1,071 Australia 931 Japan 883 United Kingdom 807 Hong Kong 659 Italy 651 Taiwan 489 Kuwait 430 Korea, Republic of 406 Malaysia 333 Germany 255 Ireland 234 Bahrain 215 Spain 212 France 194 Thailand 178 New Zealand 176 Israel 155 Austria 155 Switzerland 152 Indonesia 151 Netherlands 145 Oman 124 Viet Nam 109 Norway 103

plunder 14

Balitang Balita Blog nearing 100,000 views. Thank you to Filipinos at home and abroad, Philippines 49,133 United States 13,469 Saudi Arabia 4,343 United Arab Emirates 2,815 Canada 2,789 Qatar 1,082 Singapore 1,071 Australia 931 Japan 883 United Kingdom 807 Hong Kong 659 Italy 651 Taiwan 489 Kuwait 430 Korea, Republic of 406 Malaysia 333 Germany 255 Ireland 234 Bahrain 215 Spain 212 France 194 Thailand 178 New Zealand 176 Israel 155 Austria 155 Switzerland 152 Indonesia 151 Netherlands 145 Oman 124 Viet Nam 109 Norway 103 and more. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Walang nangyari sa anti-poverty program ng pamahalaan (mas marami pa ngayon ang mahirap). Lubog din ang pamahalaan sa bintang na graft and corruption dahil sa DAP at PDAF (Pork Barrel).

One thought on “Balitang Balita Blog nearing 100,000 views. Thank you to Filipinos at home and abroad, Philippines 49,133 United States 13,469 Saudi Arabia 4,343 United Arab Emirates 2,815 Canada 2,789 Qatar 1,082 Singapore 1,071 Australia 931 Japan 883 United Kingdom 807 Hong Kong 659 Italy 651 Taiwan 489 Kuwait 430 Korea, Republic of 406 Malaysia 333 Germany 255 Ireland 234 Bahrain 215 Spain 212 France 194 Thailand 178 New Zealand 176 Israel 155 Austria 155 Switzerland 152 Indonesia 151 Netherlands 145 Oman 124 Viet Nam 109 Norway 103

  1. gosto.ko.mapanod ang.video

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s