Napoles sa Senado: Sisipot ba? Magsasalita ba? Magsasabi ba ng totoo? Mamimili lang ba ng ididiin (selective pointing) o ididiin LAHAT ng mga sangkot sa katiwalian? COMMENT: Malamang walang sasabihing may katuturan. GAGALITIN lang ang taongbayan. 1) CLICK AND JOIN —>>> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOLISHPORKPH 2) CLICK AND LIKE —->>> HTTP://BALITANGBALITA.COM/ 3) FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SMARTPHONES.TABLETS4 4) LIKE US ON FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALITANG.BALITA.NGAYON 5) HTTP://PAPER.LI/F-1374911422 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-AV HTTP://WP.ME/P3QDQJ-G5 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-R6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-C6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-BW

>> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOLISHPORKPH 2) CLICK AND LIKE —->>> HTTP://BALITANGBALITA.COM/ 3) FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SMARTPHONES.TABLETS4 4) LIKE US ON FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALITANG.BALITA.NGAYON 5) HTTP://PAPER.LI/F-1374911422 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-AV HTTP://WP.ME/P3QDQJ-G5 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-R6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-C6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-BW” />

Napoles sa Senado: Sisipot ba? Magsasalita ba? Magsasabi ba ng totoo? Mamimili lang ba ng ididiin (selective pointing) o ididiin LAHAT ng mga sangkot sa katiwalian? COMMENT: Malamang walang sasabihing may katuturan. GAGALITIN lang ang taongbayan. 1) CLICK AND JOIN —>>> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOLISHPORKPH 2) CLICK AND LIKE —->>> HTTP://BALITANGBALITA.COM/ 3) FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SMARTPHONES.TABLETS4 4) LIKE US ON FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALITANG.BALITA.NGAYON 5) HTTP://PAPER.LI/F-1374911422 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-AV HTTP://WP.ME/P3QDQJ-G5 HTTP://WP.ME/P3QDQJ-R6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-C6 HTTP://WP.ME/P3QRCO-BW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s