Pork Barrel Kurapsyon: 67% ng mga Pilipino ay naniniwalang nagpapatuloy ang kurapsyon ng PDAP sa pangkasalukuyang Administrasyong Aquino, sabi ng PULSE ASIA *** Abolish PDAP and DAP 1) CLICK and JOIN —>>> https://www.facebook.com/abolishporkph 2) CLICK and LIKE —->>> HTTP://BALITANGBALITA.COM/ LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/smartphones.tablets4 LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/balitang.balita.ngayon http://wp.me/p3QDQJ-aV http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

>> https://www.facebook.com/abolishporkph 2) CLICK and LIKE —->>> http://BALITANGBALITA.COM/ LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/smartphones.tablets4 LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/balitang.balita.ngayon http://wp.me/p3QDQJ-aV http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0″ />

Pork Barrel Kurapsyon: 67% ng mga Pilipino ay naniniwalang nagpapatuloy ang kurapsyon ng PDAP sa pangkasalukuyang Administrasyong Aquino, sabi ng PULSE ASIA *** Abolish PDAP and DAP 1) CLICK and JOIN —>>> https://www.facebook.com/abolishporkph 2) CLICK and LIKE —->>> http://BALITANGBALITA.COM/ LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/smartphones.tablets4
LIKE us on Facebook: https://www.facebook.com/balitang.balita.ngayon http://wp.me/p3QDQJ-aV http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s