Kiko tumanggi sa P-Noy appointment para daw may oras SHA sa kanyang pamilya ***COMMENT*** Mas malaki ang posibilidad na ayaw muna niya sa gobierno para lumamig ang isyung PDAP kung saan SHA sinasangkot. DumidistanSHA din SHA sa pamahalaang bumababa ang popularidad at kredibilidad. Mahilig si Kiko sa “independent stance” na maari nanaman nyang gamitin sa 2016 kung sakaling tumakbo SHA for higher office (presidente o bise presidente). Kung sakali pang magpatuloy ang PAGBAGSAK ng pagtanggap ng taongbayan sa kasalukuyang pamahalaang P-Noy, maaring sabihin ni Kiko na hindi SHA kasali sa administrasyong ito. Sa makatuwid, isa SHA sa kakaunting maiiwan na hindi gaano NASUNOG o MASUSUNOG sa PORK BARREL issue. HTTP://BALITANGBALITA.COM/ #NAPOLES #PINAS #PHILIPPINES #BALITA #PORKBARREL #PDAF #PILIPINAS #BENHURLUY #JANETNAPOLES #MILLIONPEOPLEMARCH #SCRAPPORK #ABOLISHPORK #scrapthepork

Kiko tumanggi sa P-Noy appointment para daw may oras SHA sa kanyang pamilya ***COMMENT*** Mas malaki ang posibilidad na ayaw muna niya sa gobierno para lumamig ang isyung PDAP kung saan SHA sinasangkot. DumidistanSHA din SHA sa pamahalaang bumababa ang popularidad at kredibilidad. Mahilig si Kiko sa “independent stance” na maari nanaman nyang gamitin sa 2016 kung sakaling tumakbo SHA for higher office (presidente o bise presidente). Kung sakali pang magpatuloy ang PAGBAGSAK ng pagtanggap ng taongbayan sa kasalukuyang pamahalaang P-Noy, maaring sabihin ni Kiko na hindi SHA kasali sa administrasyong ito. Sa makatuwid, isa SHA sa kakaunting maiiwan na hindi gaano NASUNOG o MASUSUNOG sa PORK BARREL issue. HTTP://BALITANGBALITA.COM/ #NAPOLES #PINAS #PHILIPPINES #BALITA #PORKBARREL #PDAF #PILIPINAS #BENHURLUY #JANETNAPOLES #MILLIONPEOPLEMARCH #SCRAPPORK #ABOLISHPORK #scrapthepork

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s