Planong onsehin ni jinggoy, bong at ben hur luy si NAPOLES para paghatian nalang ng tatlo ang parte (35%) ni Janet, sabi ng isang senador na bubwit. nabuking si ben hur luy ni janet kaya nagwala si NAPOLES at binihag si luy ng tatlong buwan http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

Planong onsehin ni jinggoy, bong at ben hur luy si NAPOLES para paghatian nalang ng tatlo ang parte (35%) ni Janet, sabi ng isang senador na bubwit. nabuking si ben hur luy ni janet kaya nagwala si NAPOLES at binihag si luy ng tatlong buwan http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

Planong onsehin ni jinggoy, bong at ben hur luy si NAPOLES para paghatian nalang ng tatlo ang parte (35%) ni Janet, sabi ng isang senador na bubwit. nabuking si ben hur luy ni janet kaya nagwala si NAPOLES at binihag si luy ng tatlong buwan http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s