AROGANTE: Di raw nababagabag ang Palasyo sa 15% na PAGBAGSAK ng POPULARITY RATING nito. ***KUMENTO *** Diba dapat nga silang mabagabag para magbago sila ng pamamaraan nilang di katanggaptanggap sa mga mamamayan. http://wp.me/p3Tx0A-21 http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

AROGANTE: Di raw nababagabag ang Palasyo sa 15% na PAGBAGSAK ng POPULARITY RATING nito. ***KUMENTO *** Diba dapat nga silang mabagabag para magbago sila ng pamamaraan nilang di katanggaptanggap sa mga mamamayan. http://wp.me/p3Tx0A-21 http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

AROGANTE: Di raw nababagabag ang Palasyo sa 15% na PAGBAGSAK ng POPULARITY RATING nito. ***KUMENTO *** Diba dapat nga silang mabagabag para magbago sila ng pamamaraan nilang di katanggaptanggap sa mga mamamayan. http://wp.me/p3Tx0A-21 http://wp.me/p3QDQJ-g5 http://wp.me/p3QDQJ-r6 http://wp.me/p3QRCo-c6 http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QRCo-bW http://wp.me/p3QDQJ-qC http://wp.me/p3QDQJ-p0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s